Данъчните връщат пари на семейства с ипотека

Един от членовете на всяко младо семейство с ипотечен кредит за закупуване на жилище и през настоящата година може да намали сумата на облагаемите си доходи с направените лихвени плащания по заема през 2014 г.

Данъчните връщат пари на семейства с ипотека
Данъчните връщат пари на семейства с ипотека
Bu içerik 1448 kez okundu.

До 30 април трябва да се обявят доходите от миналата година
Бонусът от хазната се ползва, ако един от съпрузите е под 35 г. при взимане на кредита


Един от членовете на всяко младо семейство с ипотечен кредит за закупуване на жилище и през настоящата година може да намали сумата на облагаемите си доходи с направените лихвени плащания по заема през 2014 г. Така например един от съпрузите има облагаем доход от 25 000 лв. за година и всеки месец прави вноска по заем за жилище от 600 лв.(600x12=7200 лв. за година). Но от направените през 2014 година вноски 3600 лв. са погасяване на главницата по заема, а само 3600 лв. са лихви. В този случай годишният доход на съпруга може да се намали с 3600 лв. Това означава, че с подаване на годишна данъчна декларация той може да намали дължимите налози върху доходите си от 2014 г. с 360 лв. (3600 x 10% данък = 360 лв.). Така, ако през миналата година съпругът авансово си е платил всички данъци, сега хазната ще трябва да му върне 360 лв. Важна подробност е, че облекчението се ползва за направените през миналата годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата на ипотечния кредит.


Задължително условие за ползване на данъчното облекчение е лицето да представи писмена декларация от съпруга/та, че няма да ползва данъчното облекчение за същата година. Ако обаче данъчната декларация се подава с ПИК по интернет, подпис на другия съпруг не се изисква.


Всички обстоятелства за ползване на облекчението се декларират в Приложение номер 10 от годишната данъчна декларация за облагане на доходите на гражданите от 2014 г. Облекчението може да се ползва от местни граждани, както и от чужденци, установени за данъчни цели в страна членка на ЕС или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.


Данъчното облекчение се ползва само с подаване на годишна данъчна декларация, към която се прилага документ, издаден от банката кредитозаемател, удостоверяващ размера на направените през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата на ипотечния кредит за закупуване на жилище.


Най-лесно подаването на годишната декларация за облагане на доходите става по електронен път с ПИК или подписана с електронен подпис. Данъчните декларации могат да се изпратят и по пощата или да се подадат на място в някои пощенски станции, където директно се дава входящ номер. Декларацията може да се подаде и лично в офис на НАП.


Срокът за подаване на годишните данъчни декларации за облагане на доходите изтича на 30 април, като в същия срок трябва да бъде платен и дължимият данък за довнасяне. Декларация трябва да подадат всички, които през 2014 г. имат доходи извън работната си заплата или искат да ползват някакво данъчно облекчение. Повече информация за декларирането и плащането на данъци и осигуровки има на сайта на НАП www.nap.bg. Консултации се правят на цената на градски разговор в кол центъра на приходната агенция на тел. 0700 18 700.


При какви условия важи облекчението


1. Лицето да има сключен граждански брак
2. Лицето и/или съпругът/ата му не са навършили 35-годишна възраст към датата на сключване на договора за ипотечен кредит
3. Ипотекираното жилище е единствено жилище за семейството през годината


Проверяваме по интернет вноските за втора пенсия


Всеки гражданин с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП може да провери вноските, които агенцията е превела към личната му партида в универсален или професионален фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване (вноските за втора пенсия). Справката се извършва онлайн и е безплатна. Издаването на ПИК също е безплатно, кодът е валиден безсрочно и освен за различни видове справки служи и за подаване на данъчни декларации. В момента с ПИК гражданите могат да проверяват в интернет върху каква сума работодателите внасят осигурителните им вноски, да получат информация за пенсионния фонд, в който се осигуряват, както и да проследят какъв трудов договор е декларирал пред НАП техният работодател. Чрез ПИК клиентите на приходната агенция могат да поискат и издаването на документ, като например удостоверение за липса на задължения, да проверят какви са задълженията им към бюджета, както и какви плащания са направили.


До момента в цялата страна са издадени близо 200 000 персонални кода на граждани, като всеки ден средно 500 души получават своя код.


Клиентите на НАП могат да получат безплатно своя ПИК в офиса на агенцията по постоянен адрес или по регистрация за фирмите.


Информация за услугите с ПИК може да се получи на информационния телефон 0700 18 700 на цената на градски разговор или да се прочете на интернет страницата на НАП - www.nap.bg.


Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
ДПС почете паметта на Нури Адалъ
ДПС почете паметта на Нури Адалъ
Orhan İsmailov (HŞHP):Yerel seçimlere tek başına katılıyoruz
Orhan İsmailov (HŞHP):Yerel seçimlere tek başına katılıyoruz